Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

DUNIA: de integratie van PPO- en RSZ-processen

Na de fusie tussen de RSZ en DIBISS in 2017 bestonden er tijdelijk verschillende processen naast elkaar voor het beheer van:

  • werkgevers die historisch gezien bij de RSZ waren ingeschreven
  • de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) die vroeger bij DIBISS ingeschreven waren.

Om de PPO in de bestaande RSZ-processen te integreren, heeft de RSZ het project DUNIA (Déclaration UNIforme – UNIforme aangifte) opgezet.

Alleen aanpassingen waar nodig

In 2021 heeft de RSZ de analyses en IT-ontwikkelingen van de verschillende geïmpacteerde processen (werkgeversrepertorium, de aangiften Dimona, DmfA en ASR, inning van de bijdragen...) afgerond. De integratie werd uitgevoerd op 1 januari 2022.

Om de gevolgen voor de gebruikers zo beperkt mogelijk te houden, werden de bestaande toepassingen van de RSZ alleen aangepast waar nodig. Dit om het beheer van reglementaire bepalingen die eigen zijn aan de lokale overheidssector mogelijk te maken.

Gefaseerde aanpak

Het project verliep in verschillende fasen:

  • De kwartalen vanaf het eerste kwartaal 2022 worden beheerd binnen het klassieke RSZ-circuit.
  • De kwartalen tot en met het vierde kwartaal 2021 worden beheerd binnen het ex-DIBISS-circuit. Deze oude processen zullen op termijn volledig uitgefaseerd worden.

Dankzij de aanpassing van verschillende wetteksten en daaraan verbonden processen, werden de betalingen en de invordering van 1.860 PPO-werkgevers vanaf het 1ste kwartaal 2022 geïntegreerd in het systeem voor het beheer van de werkgeversrekeningen van de Inning.

Terug naar boven